دوراظهاری کارنه تیر

برگشت به صفحه اصلی

1- پس از ورود کاربر به پنجره واحد فرامرزی از طریق یکی از نشانه های زیر

از منوی کاربر ” دور اظهاری کارنه تیر ” را انتخاب نمایید .


2- دریافت اطلاعات از ایرو

  • پس از انتخاب ” دور اظهاری کارنه تیر ” و تایید قوانین و توافقنامه ، دریافت اطلاعات از ایرو صورت می گیرد .
  • در این مرحله شماره کارنه تیر ، گمرک مبدا و مقصد تعیین می شود. انتخاب گمرک مبدا می بایست بر اساس مبادی تعیین شده از ایرو صورت گیرد .
  • پس از کلیک بر دکمه “ادامه ” اطلاعات اظهار شده از ایرو نمایش داده می شود .
دوراظهاری کارنه تیر

3-ورود اطلاعات اظهارنامه

پس از فراخوانی شماره کارنه تیر توسط اظهارکننده ، فرم پیش اظهار کارنه از ایرو نمایش داده می شود . امکان ویرایش اظهارنامه از قبیل وزن ، ارزش اظهاری ، تعرفه و … وجود دارد . ثبت اطلاعات مربوط به شناسه ملی شرکت حمل داخلی و کدینگ اظهارکننده همچنین ثبت وکالت کارمندی در پنجره واحد از سوی شرکت حمل حائز اهمیت می باشد .

⚠️ هنگام ثبت دور اظهاری در قسمت اضافه کردن اظهار کننده باید موارد ذیل رعایت شود .

  • شناسه نماینده مرز
  • شناسه نماینده مقصد
  • شناسه نماینده شرکت (مدیرعامل) در سامانه ثبت شود.
دوراظهاری کارنه تیر
دوراظهاری کارنه تیر
دوراظهاری کارنه تیر

پس از ثبت و تکمیل اظهارنامه با کلیک بر روی دکمه ” ادامه ” مرحله بعد نمایش داده می شود .در اظهار کارنه تیر رعایت چند نکته اهمیت دارد :

  1. . شماره حامل در اظهارنامه باید مطابق شماره حامل ثبت شده در باسکول باشد.
  2. . وزن خالی حامل می بایست به صورت صحیح ومطابق اسناد کارنه تیر باشد.
  3. درقسمت نوع کانتینر حتما باید عنوان ” حامل تیر ” انتخاب شود .
  4. شرح کالا در قسمت نوع کالا به صورت فارسی نویس ثبت شود .

4- تیک تایید تعهد اظهارنامه

دوراظهاری کارنه تیر

5-اضافه کردن مدارک

در این مرحله اسناد مورد نیاز آپلود می شود .

دوراظهاری کارنه تیر

6-مشاهده وضعیت اعلام وصول شرکت حمل

اعلام وصول کوتاژهای قبلی مربوط به هر شرکت حمل اهمیت دارد . چنانچه از سوی شرکت حمل نسبت به پیگیری اعلام وصول پروانه های قبلی اقدامی صورت نگیرد ، مسئولیت تأخیر و عدم پذیرش اظهار بر عهده شرکت حمل و نقل خواهد بود.

دوراظهاری کارنه تیر

7-دریافت شماره سریال

در صورت صحیح بودن تمام اطلاعات ، اظهار نامه ثبت شده و شماره سریال به این اظهار نامه تعلق می گیرد و برگه آماده شده جهت چاپ به صورت خودکار ایجاد شده و فرمان چاپ برای شما نمایش داده می شود

دوراظهاری کارنه تیر
دوراظهاری کارنه تیر

8-صدور کوتاژ

این مرحله به معنی ثبت نهایی اطلاعات ذخیره شده ، می باشد و پس از ثبت کوتاژ امکان ویرایش توسط اظهار کننده وجود ندارد.


9-نمایش وضعیت اظهار

پس از ثبت کوتاژ، مراحل گمرکی و وضعیت هرشماره کارنه تیر مربوط به هر شماره کوتاژ در کارتابل نماینده شرکت حمل قابل رویت می باشد .

دوراظهاری کارنه تیر

10-صدور مجوز کامیون


موفق باشید 🌹✌️