دور اظهاری مرجوعی

پروانه مرجوعی

1- در این مرحله ، با ورود اطلاعات مربوط به اظهار نامه مرجوعی و طی مراحل لازم ، سریال گمرکی دریافت می گردد . نمایی از کلیه خانه های اظهارنامه در تصویر زیر آمده است


پنجره ردیف در آمدی

پس از کیک بر روی لینک های باکس های شماره 042 و 049 و 046 پنجره ای مانند شکل زیر نمایش داده می شود که کاربر می تواند با اضافه نمودن انواع و مبالغ مورد نظر را اضافه تا محاسبات لازم انجام شود و مجموع در این صفحه نمایش داده می شود . ( تصویر زیر )


خانه نوع پرداخت در اظهارنامه

با توجه به انواع پرداخت که صاحب کالا برای خریدکالا انجام داده است ، این گزینه را از لیست انتخاب می کنید که هر کدام از این گزینه دارای ویژگی های خاصی است مانند نوع پرداخت ارزی که نیازمند کد رهگیری 14 رقمی از بانک می باشد .


ورود مجوز

ورود اطلاعات مجوزهای صادر شده از سوی سازمان های مجوز دهند اظهار ، مانند دفتر واردات و دفتر صادرات و …در صورت وجود ، در این مرحله انجام می شود . اطلاعات وارد شده در مجوز با اطلاعات اظهارنامه و همچنین باقی مانده مجوز تطابق گیری می شود .


ورود مجوز سازمان بورس

این گزینه در حال حاضر غیر فعال می باشد .


اضافه کردن مدارک

در این قسمت مثل تصویر زیر باید مدارک مورد نیاز اظهارنامه را اضافه کرد . از قبیل بارنامه ، فاکتور ، پکینگ لیست ، ترخیصیه ، و …


تایید و ارسال

در این بخش کاربر می تواند با انتخاب گمرک اظهاری و ورود کد امنیتی نمایش داده شده در کادر مخصوص ، سریال مربوط به اظهارنامه خود را دریافت نماید.

در این مرحله اطلاعات زیر بررسی می شود :

✅اشخاص اظهارنامه باید در سامانه احراز گمرک ثبت شده باشند .
✅کارت بازرگانی صاحب کالا باید معتبر و منقضی نشده باشد .
✅اطلاعات قبض انبار با اظهارنامه تطابق گیری می شود .
✅اطلاعات بدهی اشخاص اظهار نامه بررسی می شود .
✅ لیست سیاه تخلفات برای اشخاص اظهارنامه بررسی می شود .
✅ ریسک مالیاتی اشخاص با اطلاعات سازمان مالیاتی تطابق گیری میشود .
✅ نرخ ارز از گمرک محلی فراخوانی و محاسبات اظهارنامه انجام می شود .
✅ بررسی مغایرت در ورود اطلاعات محاسبات بعد از فراخوانی نرخ ارز انجام می شود .
✅ کاربر می تواند اظهار نامه و اسناد ضمیمه شده آن را مشاهده نماید .


صدور کوتاژ

جهت شروع مراحل سالن ( مراحل گمرکی ) در گمرک اظهاری می بایست کوتاژ مربوط به سریال دریافت شده ثبت گردد . کاربر بایستی با تأیید دستور ثبت ، اقدام به این کار نماید . بعد از این مرحله بازگشت به مرحل قبل امکان پذیر نمی باشد .

در این مرحله برخی موارد بررسی میشود :

✅ بررسی واحدهای کاری فعال برای تخصیص معاون فنی ، کارشناس ارزیاب به اظهارنامه
✅ صدور شناسه پرداخت به ازای مبلغ محاسبه شده


مشاهده وضعیت اظهار و دریافت نوبت

در این بخش کاربر می تواند از وضعیت اظهارنامه خود اطلاع پیدا نماید ، که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم
✅ دریافت نوبت : دراین قسمت کاربر علاوه بر مشاهده تمامی مراحل مربوط به اظهارنامه در گمرک اظهاری بصورت گام به گام می تواند برای قرار گرفتن اظهارنامه در کارتابل کارشناس مربوطه اقدام به دریافت نوبت نماید .

موفق باشید 🌹✌️