رفع مشکل تجمیع کانتینر فله + شماره کامیون

به نوشته زیر توجه کنید

شماره کامیون + شماره کامیون ✅

شماره کانتینر + شماره کانتینر ✅

شماره کانتینر + شماره کامیون ❌


همانطور که مستحضر هستید هنگام تجمیع سریال بارنامه های ترانزیت در صورتیکه شماره کامیونها و یا شماره کانتینر ها با هم برابر باشند این بارنامه ها با یکدیگر تجمیع خواهند شد تصاویر زیر 👇

یا

اما تجمیع بارنامه هایی که شماره کامیون و شماره کانتینر در اظهارترانزیت باشد امکان پذیر نخواهد بود

و با خطای بارنامه ها یا همگی باید فله باشند یا کانتینری مواجه می شدید

برای رفع این خطا شما بایستی به گمرک ایران مراجعه و نسبت به رفع مشکل اقدام کنید که گاها زمان بر و همراه با هزینه های دموراژ و غیره مواجه می شوید

راهی نمی ماند جز اینکه ارسال مانیفست صورت گیرد که اگر برای هر کدام از کامیونها میخواستید انجام دهید خارج از صرف هزینه زمان بر نیز خواهد بود و همچنین بارنامه های قبلی نیز در سامانه گمرک بلاتکلیف می ماند


راه حل :

شما می توانید از قسمت زمینی نرم افزار استفاده کنید و فقط اطلاعات کامیون مشکل دار رو وارد کنید و در صفحه کانتینر تیک چک باکس مربوطه را فعال نمایید تصویر زیر 👇

بعد از گرفتن خروجی برنامه و ارسال مانیفست شما میتوانید این بارنامه را با بقیه بارنامه ها تجمیع کنید و بارنامه های اضافی در سیستم نخواهند ماند

موفق باشید 🌹✌️