راهنمای تمدید تاریخ انقضای پته گمرکی

برگشت به صفحه اصلی

پته گمرکی

مقدمه

می دانیم که یک پته گمرکی از تاریخ صدور فقط به مدت 4 روز اعتبار دارد و بعد از آن منقضی خواهد شد
هنگام صدور پته برای یک حامل بار ترافیکی و یا هنگامی که حامل بار در حال طی کردن مسیر به سمت مقصد می باشد، ممکن است شرایطی بوجود آید که پته احتیاج به تمدید داشته باشد.
در برخی شرایط که در ادامه ذکر خواهد شد، لازم است پته مربوط به این حامل های بار، تمدید شود تا مشکل پیش آمده مرتفع شده و حامل بتواند مسیرش را تا رسیدن به مقصد طی نماید.

نمونه پته گمرکی

پته
پته خروجی

در چه شرایطی می توان تاریخ انقضای یک پته را تمدید نمود؟

 • زمانی که اتفاقاتی از قبیل تصادف، خرابی و … برای خودروی حامل بار پیش آید و یا هنگامی که حامل بار؛ مشکوک و مظنون به پلیس به این نتیجه برسد که بار ، و پس از مدتی با بررسی های کارشناسانه ، قاچاق شناخته شده و برای بررسی بیشتر متوقف گردد قاچاق نیست و باید فرآیند رفع ظن برای آن حامل انجام گیرد، در چنین شرایطی لازم است تاریخ انقضای پته مربوط به این حامل های بار، تمدید شود.

در نتیجه تنها در موارد زیر لازم است که تاریخ انقضای یک پته گمرکی تمدید گردد:

 • تصادف حامل بار
 • خرابی حامل بار
 • ترافیکی بودن بار (کشنده های سنگین)
 • پس از فرآیند رفع ظن (برای حامل هایی که مظنون به قاچاق بوده اند و رفع ظن برای آنها صورت گرفته است )

اکنون شرح کوتاهی برای هر کدام از موارد ذکر شده ی فوق را با هم مرور می کنیم:

 • تصادف حامل بار : وقوع تصادف در طی مسیر بین مبدا تا مقصد
 • خرابی حامل بار: هنگامی که حامل در طول مسیر، دچار نقص یا خرابی شود. توسط یک کشنده سنگین حمل شده و با سرعتی پایین تر
 • ترافیکی بودن بار: بارهایی که به دلیل حجم و یا وزن زیاد از دیگر حامل ها حرکت می کنند، به عنوان بار ترافیکی شناخته می شوند. پته ی این حامل ها به صورت استثنا و بلافاصله پس از صدور باید تمدید شود.
 • پس از فرآیند رفع ظن قاچاق: برای حامل هایی که مظنون به قاچاق بوده اند و پس از بررسی پلیس، رفع ظن از آنها صورت گرفته است.

رویه های گمرکی حمل و نقل بار

در حوزه حمل و نقل، با چند رویه اصلی گمرکی رو به رو هستیم که بدین شرح است:
ترانزیت داخلی (گمرک به گمرک)
ترانزیت خارجی (کارنه تیر)
صادرات قطعی
واردات قطعی

 • نکته 1 :در حالت هایی که حامل بار دارای پلمپ گمرکی است (ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، صادرات قطعی و واردات قطعی ) برای تمدید تاریخ انقضای پته ها، ارائه صورتجلسه گمرک (کامنت گمرک) الزامی می باشد.
 • نکته 2 :صورت جلسه گمرک اگر به صورت نامه کتبی باشد فاقد اعتبار است و باید حتما به صورت الکترونیکی ارائه گردد. برای ارائه آن نیز گمرک مربوطه در سامانه پس از رویت کامنت و اطمینان از کامل بودن اطلاعات ارائه شده و در صورت صلاحدید اقدام به تمدید تاریخ انقضای پته می نماید .سپس پلیس ، پس از رویت کامنت و اطمینان از کامل بودن اطلاعات ارائه شده و در صورت صلاحدید اقدام به تمدید تاریخ انقضای پته می نماید.

مدارک لازم جهت ارائه به پلیس برای تمدید تاریخ انقضای پته (به تفکیک شرایط مختلف)

در ادامه، رویه ی گمرکی واردات قطعی و مدارک لازم برای تمدید تاریخ انقضای پته را در شرایط مختلفی که ممکن است برای یک حامل پیش آید، مورد بررسی قرار می دهیم.

نکته مهم : در کامنت اظهار کننده باید این موارد قید شده باشد:

1-نام و نام خانوادگی اظهار کننده (شخصی که در حال ثبت کامنت است)
2-پس از درخواست از پلیس ( شماره پته ) و ( شماره اظهار ) در کامنت ذکر گردد.
3-علت تمدید تاریخ انقضای پته به صورت کامل همراه با جزئیات قید شود .