4% مالیات

برگشت به صفحه اصلی سامانه راهبری و ساماندهی ارتباطات مالیاتی (رسام) مالیات به عنوان یکی از بازوهای تامین مالی دولت ها در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. دولت ها با اخذ مالیات از افراد در جامعه سعی می کنند تا علاوه بر تامین برخی هزینه های توسعه کشور عدالت اجتماعی را تا حدی فراهم اطلاعت بیشتر درباره4% مالیات[…]

احراز هویت

برگشت به صفحه اصلی مقدمه در راستای تسهیل هر چه بیشتر تجارت و نیز به منظور حذف پنل آپلود اسناد در گمرک امکانی فراهم شده تا بتوان درخواست تایید احراز را از پنجره ی واحد تجارت فرامرزی ارسال کرد. در این قسمت شما با بارگذاری اطلاعات وکالت خود در سامانه گمرک به صورت غیر حضوری اطلاعت بیشتر دربارهاحراز هویت[…]

کارنه تیر را چگونه پر کنیم

TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transport International par la Route یا Transports Internationaux Routiers است. کارنه تیر موافقتنامه‌ای بین‌المللی برای تسریع در ترابری و عبور کالا از کشور ثالث برای رسیدن به مقصد. کارنه تیر سند بین‌المللی ترانزیت زمینی که طبق مقررات کنوانسیون تیر نام گمرکخانه‌های مجاز مبدأ و مقصد و راه‌های مجاز عبور کالای ترانزیتی توسط اطلاعت بیشتر دربارهکارنه تیر را چگونه پر کنیم[…]

دوراظهاری کارنه تیر

برگشت به صفحه اصلی 1- پس از ورود کاربر به پنجره واحد فرامرزی از طریق یکی از نشانه های زیر 1️⃣ http://epl.irica.ir 🌐 2️⃣ http://epl.irica.gov.ir 🌐 3️⃣ http://217.218.21.196 🌐 4️⃣ http://81.12.59.55 🌐 5️⃣ http://80.253.136.229 🌐 از منوی کاربر ” دور اظهاری کارنه تیر ” را انتخاب نمایید . 2- دریافت اطلاعات از ایرو پس از اطلاعت بیشتر دربارهدوراظهاری کارنه تیر[…]

راهنمای تمدید تاریخ انقضای پته گمرکی

برگشت به صفحه اصلی پته گمرکی مقدمه می دانیم که یک پته گمرکی از تاریخ صدور فقط به مدت 4 روز اعتبار دارد و بعد از آن منقضی خواهد شد هنگام صدور پته برای یک حامل بار ترافیکی و یا هنگامی که حامل بار در حال طی کردن مسیر به سمت مقصد می باشد، ممکن اطلاعت بیشتر دربارهراهنمای تمدید تاریخ انقضای پته گمرکی[…]

انتخاب مقصد کالا

برگشت به صفحه اصلی چگونه وکالت دهیم یا همان مقصد کالا رو مشخص کنیم ؟ صاحب کالا یا اظهار کننده در سامانه پنجره واحد فرامرزی از یکی از نشانه های زیر وارد شده 1️⃣ http://epl.irica.ir 🌐 2️⃣ http://epl.irica.gov.ir 🌐 3️⃣ http://217.218.21.196 🌐 4️⃣ http://81.12.59.55 🌐 5️⃣ http://80.253.136.229 🌐 و طبق مراحل زیر اقدام می نماید اطلاعت بیشتر دربارهانتخاب مقصد کالا[…]