انتخاب مقصد کالا

برگشت به صفحه اصلی

چگونه وکالت دهیم یا همان مقصد کالا رو مشخص کنیم ؟

و طبق مراحل زیر اقدام می نماید

  • 1- گزینه دور اظهاری واردات ،ترانزیت و…. انتخاب کنید .
  • 2- شماره سریال مورد نظر را جستجو کنید.
  • 3- برروی شکل زیر ویرایش کلیک کنید.
  • 4- روی ادامه کلیک کنیدئ تا وارد صفحه صدور مجوز کامیون شوید.

⚠️توجه :

حتماً باید سند در مرحله صدور مجوز کامیون یک مرحله قبل از اتمام فرآیند باشد.


انتخاب مقصد کالا بعد از اظهار


انتخاب مقصد کالا

درمرحله صدور مجوز کامیون همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید از قسمت شناسه مقصد کالا

  • 1- شناسه انبار و یا کد ملی مدیر عامل انبار مورد نظر را وارد کنید .
  • 2- روی دادن وکالت کلیک کنید تا بتوانید به انباری که مقصد کالا می باشد وکالت دهید .
انتخاب مقصد کالا بعد از اظهار

انتخاب شرکت حمل

در مرحله صدور مجوز کامیون همانطور که در تصویرزیر مشاهده میکنید از قسمت شناسه ملی ثبت کننده حامل

  • 1- شناسه شرکت حمل مورد نظر را وارد کنید .
  • 2- روی دادن وکالت کلیک کنید ، تا بتوانید به شرکت حمل مورد نظر وکالت دهید .
  • 3- برروی ادامه کلیک کنید .
انتخاب مقصد کالا بعد از اظهار

نکته مهم : آن دسته از انبارهایی که کار حمل را هم انجام میدهند باید در هر دوقسمت شناسه مقصد کالا و شناسه ملی ثبت کننده حامل را شناسه انبار یا همان کد ملی مدیر عامل وارد کنند.

⚠️توجه :

توجه داشته باشید تنها مشخص کردن شناسه مقصد کالا و شناسه ملی ثبت کننده حامل در مرحله صدور مجوز کافی نیست .

حتما در قسمت ورود اطلاعات کامیون هم باید شرکت حمل و مقصد کالا انتخاب شود در غیر اینصورت هنگام ثبت ورود پته در سامانه انبار به نشانی wms.irica.co با خطای

” انبار دار محترم بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه گمرک ، برای پته مورد نظر وکالت از صاحب کالا به انبار شما داده نشده است لطفا وکالت را در سامانه epl بررسی کنید ”

مواجه خواهید شد .

پس از گرفتن پته گمرکی دیگر انتخاب مقصد کالا با همان وکالت دادن به انبار به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد

بعد از این مرحله بایستی از قسمت ورود اطلاعات کامیون نسبت به درج مشخصات کامیون اقدام فرمایید .

آموزش ورود اطلاعات کامیون رو از لینک زیر مشاهده کنید .


موفق باشید 🌹✌️